Algemene voorwaarden

De verantwoordelijke voor deze website is Medid, is bereikbaar via het contactformulier in de website en via telefoonnummer 06 53 111 301.

Algemene Voorwaarden 
Door deze website van Medid te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen 
Medid behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht
Op deze website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Technische Voorwaarden
De website/applicatie is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina's van deze website op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de content. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van Medid ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Privacyverklaring

Doeleinden
Voor het ontvangen van nieuwsbrieven is registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren We doen dit alleen als u aangegeven heeft dat u hier prijs op stelt. Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. 

Toestemming
Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Medid. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.

Beveiliging
Uw gegevens die u via de website hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers.

Rechten
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Medid. Deze zal u dan een overzicht verstrekken van uw bij Medid aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk aan Medid melden. Medid zal uw instructies dan opvolgen, tenzij Medid hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Medid uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Verdere gegevensverwerking
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Cookies
Cookiewet
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website/applicatie wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website/applicaties van de Publieke Omroep (NPO) maken gebruik van cookies.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruikt Medid? 
De website van de Medid maken gebruik van cookies. Dit zijn:

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc). Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Op verschillende sites maken we gebruik van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter, widgets en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Hoe kan ik cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Alleen advertentiecookies uitzetten: 
Als je geen third-party cookies wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de website/applicatie niet meer beschikbaar zijn.