Strategie

Medid is een multidisciplinair marketing- communicatiebureau dat vanaf 1994 dagelijks marketing en communicatievraagstukken krijgt voorgelegd. Wij ontwikkelen op basis hiervan creatieve, originele en inhoudelijk sterke concepten en strategieën die wij daarna ook uitvoeren. Meestal voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een vernieuwende aanpak zonder poeha en op basis van realistische budgetten.

Als een organisatie plannen heeft, een positie in de markt wil veroveren of contact met haar doelgroep zoekt, adviseren wij hoe dit kan en welke resultaten bereikt kunnen worden.

Medid denkt en kijkt niet vanuit disciplines maar vanuit een totale aanpak en begint daar waar de meeste resultaten te boeken zijn. Wij kunnen dit stellen omdat de historie dit bewezen heeft en wij met uitstekende mensen werken en goede netwerken, systemen en leveranciers om ons heen hebben verzameld.

Concept

Een marketing- communicatieconcept is de vertaling van een bedrijfsstrategie naar de markt. Op basis hiervan krijgen ideeën handen en voeten en als dit goed gebeurd levert dit uitingsvormen en materialen op die herkent en erkent worden door een vooraf gedefinieerde doelgroep. Afhankelijk van de doelstellingen zet het aan tot handelen of zorgt het voor bewustwording. Met verschillende mensen uit verschillende disciplines binnen onze organisatie ontwikkelen wij deze concepten.

Realisatie

Nadat een strategie vertaald is in een concept en is uitgewerkt in plannen en kostenramingen, komt de uitvoering. Wij kunnen dit geheel verzorgen. Soms wil onze opdrachtgever echter dat wij op deelgebieden samenwerken met andere leveranciers. Dat kan en doen wij dagelijks. De jarenlange ervaring helpt ook om productioneel ingewikkelde processen soepel en op tijd te laten verlopen. Dat wij hierbij werken met goede medewerkers en leveranciers mag duidelijk zijn.

plantje